Gli appuntamenti televisivi di venerdì 5 luglio …

14.00 SKY SPORT 3 HD

Studio Wimbledon

 

15.00 SKY SPORT 3 HD

Wimbledon, finale donne

 

17.00 SKY SPORT 3 HD

Wimbledon, finale doppio uomini

 

18.30 SKY SPORT 3 HD

Wimbledon, finale doppio donne